© Hellbergs Begravningsbyrå - 2012 -

Annonsgalleri

Värdighet - valfrihet - värme

Några av de annonser vi

haft genom åren...

Vi har medvetet valt att låta annonserna tala sitt eget språk, att handla om människan. Barns tankar och ideér är något vi alltid har med oss. Det är många gånger man slås av barns kommentarer när någon går bort. Det har vi i ett antal av annonserna tagit fasta på. Klicka på annonserna för att få en större version.